Zu den Inhalten springen

Clauze și condiții

Centrul Medical al Universității din Freiburg oferă servicii de „a doua opinie” pentru pacienți din străinătate.

Vă rugăm să citiți cu atenție următoarele clauze și condiții. Prin trimiterea cererii dumneavoastră, sunteți de acord cu prețurile și clauzele și condițiile prezentate mai jos.  Centrul Medical al Universității din Freiburg are dreptul de a modifica prezentele clauze și condiții. Vă încurajăm să le analizați cu regularitate deoarece trebuie să vă conformați oricăror modificări aduse clauzelor și condițiilor până în ziua în care solicitați o a doua opinie.  

Informații stocate și transmiterea acestora

Atunci când solicitați o a doua opinie, sunteți de acord ca rapoartele medicale/imaginile radiologice să fie stocate în sistemul informatic al spitalului. Sunteți de acord ca raportul de a doua opinie să vă fie trimis prin e-mail. La cerere, informațiile personale pot fi criptate cu ajutorul tehnologiei SSL (secure sockets layer). În caz contrar, renunțați la transmiterea securizată a documentelor dumneavoastră medicale și sunteți conștient de riscurile presupuse de comunicarea nesecurizată prin e-mail.  

Date cu caracter personal

Vă rugăm să aveți în vedere că orice informații personale furnizate în formularul online, prin e-mail sau prin poștă, vor fi utilizate pentru a răspunde la solicitarea dumneavoastră. Aceste informații vor fi stocate în mod confidențial pe serverul Centrului Medical și nu vor fi transferate unei terțe părți, decât dacă solicitați dumneavoastră acest lucru sau dacă se impune prin lege.  

Servicii de a doua opinie

Serviciile furnizate prin intermediul Serviciilor de a doua opinie ale Centrului Medical al Universității din Freiburg diferă de serviciile de diagnosticare furnizate de un medic la fața locului. Atunci când medicii noștri oferă o a doua opinie, ei nu vor avea acces la anumite informații care ar fi obținute în mod normal printr-o examinare la fața locului a stării dumneavoastră fizice. Această limitare poate influența opinia medicului cu privire la diagnosticul dumneavoastră și, prin urmare, recomandările medicului nostru vor fi partajate cu medicul dumneavoastră local, pentru a reduce la minimum riscurile potențiale pentru sănătatea dumneavoastră. Atunci când acceptați să utilizați serviciul nostru, luați la cunoștință această limitare și sunteți de acord să vă asumați riscul aferent. În consecință, sunteți conștient de faptul că o a doua opinie solicitată este furnizată pe baza documentelor medicale pe care ni le furnizați și sunteți de acord că Centrul Medical al Universității din Freiburg nu poartă nicio responsabilitate pentru calitatea și conținutul acestor documente externe.   

Atunci când primiți o a doua opinie, vă dați acordul cu privire la următoarele aspecte:

Implicarea dumneavoastră în a doua opinie se va face fie în scris, fie prin intermediul unei teleconsultări;

A doua opinie se va baza pe rapoartele medicale/imaginile radiologice furnizate;

A doua opinie are un caracter informativ și nu are ca scop înlocuirea unei evaluări medicale complete sau a unei consultații la fața locului, efectuată de un medic;

A doua opinie nu oferă informații importante, care se obțin, de obicei, în timpul unei examinări în ambulatoriu, limitând astfel diagnosticul unei afecțiuni, boli sau leziuni.

Recomandările rezultate în urma unei a doua opinii vor fi furnizate medicului dumneavoastră curant. 

Prezentul acord se supune legislației Republicii Federale Germania. Locul exclusiv de jurisdicție este Freiburg in Breisgau, Republica Federală Germania.